Agenda ALV 26 november

Geachte leden,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Najaarsledenvergadering van de KNHS Voltigevereniging. De vergadering zal plaats vinden op zondag 26 november 2017 op het Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo om 15.30 uur.

AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ALV voorjaar 2017 (klik op tekst voor de notulen)
4. Jaarwerkplan 2018
– Stemming uitslagverwerking
– Rondvraag wedstrijdorganisatie
– Vrijwilligers bij nationale evenementen
5. Bestuurszaken | Vrije bestuursplek
6. Forumzaken | Stemming forumleden: voor de positie jurylid stelt Heleen van Wingerden zich herkiesbaar en heeft Ronald Loffeld zich kanditaad gesteld. Voor de positie recreatie stelt Jatine Verwayen zich herkiesbaar.
6. Begroting 2018
7. Wedstrijdkalender 2018 | De kalender wordt vastgesteld tijdens de vergadering, maar wij vragen u uw voorkeursdata ter inventarisatie vast te melden via evenementen@knhsvv.nl
8. Vaststellen datum ALV Voorjaar 2018
9. Rondvraag | Om zoveel mogelijk op de rondvraag te kunnen antwoorden willen we u vragen indien mogelijk deze vooraf in te sturen naar info@knhsvv.nl
10. Sluiting

Wij zien u en/of een afvaardiging van uw vereniging graag op zondag 26 november aanstaande. Mocht u verhinderd zijn dan kunt u dit doorgeven aan ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de KNHS Voltigevereniging,
Cécile de Vroomen
Secretariaat KNHS Voltigevereniging
e-mail: info@knhsvv.nl