Met je paard de grens over

Voordat een paard de Nederlandse grenzen mag passeren

Voordat een paard de Nederlandse grenzen mag passeren, moet voldaan zijn aan bepaalde wettelijke eisen voor de export van dieren. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van deze regels en is ook de instantie voor het opvragen van het benodigde papierwerk en nadere informatie.

1 Opvragen van importeisen
Export is de uitvoer van paarden naar het buitenland. Hierbij bestaat onderscheid per bestemming, namelijk tussen export naar EU-lidstaten, oftewel ‘intraverkeer’, en export naar landen buiten de EU, de zogenoemde ‘derde landen’. De reden voor dit onderscheid heeft te maken met de afgesproken importeisen tussen landen onderling. In elk land kunnen namelijk weer andere importeisen van toepassing zijn. Zo hebben de Benelux-landen onderlinge afspraken waardoor bepaalde certificaten, zoals een gezondheidsverklaring, niet nodig zijn bij niet commercieel vervoer naar bijvoorbeeld een wedstrijd of keuring. Een correcte identificatie en het kunnen tonen van een paspoort volstaan.

Bij de NVWA zijn de specifieke importeisen van een land op te vragen, op de website staan deze per land overzichtelijk weergegeven. Verder is er onderscheid tussen tijdelijke export, bijvoorbeeld voor vakantie of een internationaal concours, en blijvende export, in het geval van verkoop.

2 Keuring van het paard
Ondanks dat in bepaalde landen (zoals China en Australië) andere importeisen gelden, moeten bepaalde zaken standaard geregeld zijn voordat het paard geëxporteerd mag worden. Zo dient allereerst een NVWA-dierenarts het paard te keuren. Deze keuring kan vanaf 48 uur voor vertrek tot het moment van vertrek plaatsvinden. Bovendien is een gezondheidscertificaat slechts tien dagen geldig. Voor langere reizen moet opnieuw een verklaring worden afgegeven door de lokale autoriteiten van het land waar men verblijft.

Een keuring moet voor zeven uur ’s ochtends op de werkdag voorafgaand aan de dag van de keuring zijn aangevraagd bij de betreffende NVWA-regio via het NVWA-aanvraagformulier. Bij het vervoer van slachtpaarden (hier moet de NVWA-dierenarts bij het laden aanwezig zijn) of commercieel vervoer van fok- en gebruikspaarden waarbij sprake is van een reis die langer dan acht uur duurt, dan dient het NVWA ook afdeling 1 van het journaal (te bestellen bij NVWA-regiokantoor) te ontvangen, inclusief een routenetuitdraai zodat deze te controleren is.

Tijdens de keuring bekijkt een NVWA-dierenarts of het paard gezond is en geen ziektes met zich meedraagt. De houder van het paard tekent een ‘houdersverklaring’, waarin hij verklaart dat het paard tenminste de laatste vijftien dagen voor de inspectie niet in contact is geweest met zieke, geïnfecteerde dieren of afkomstig is van een bedrijf waarvoor veterinairrechtelijke verbodsmaatregelen van toepassing zijn.

Doordat een gezondheidsverklaring slechts een beperkt aantal dagen geldig is, is het verstandig om eventueel vereiste bloedtesten of een CEM monster (Contagious Equine Metritis, geslachtsziekte) voorafgaand aan de keuring door een VWA dierenarts te laten doen. De uitslag van deze testen kan enkele dagen in beslag nemen; zo is de uitslag van een CEM test na 10 dagen bekend.

 

 

3 Identificatie van het paard
Een ander punt van de keuring betreft het identificeren van het paard. Belangrijk hierbij is dat het paard door middel van een transponder, oftewel chip, geïdentificeerd kan worden met het overeenkomende paspoort. Als de transponder ontbreekt, bijvoorbeeld bij paarden die voor 2009 zijn geboren of uit het buitenland komen, moet het dier met een andere goedgekeurde en uiterlijk zichtbare identificatiemethode, zoals de schets, te identificeren zijn. Omdat niet elk land de chip accepteert als identificatiemiddel, is het verstandig om het paspoort te voorzien van een exterieurbeschrijving (schets).

4 Paspoortcontrole
Tijdens de keuring staat ook de controle van het officiële identificatiedocument, het paspoort, op het programma. Let er hierbij op dat het gaat om een officieel document. Een paspoort afgegeven door de KNHS zonder FEI-omslag of een PVE-paspoort vallen niet onder identificatiedocumenten die zijn afgegeven door een officieel stamboek. In dat geval zal de NVWA-dierenarts bij de keuring een andere model certificaat afgeven dan bij stamboekpaarden. Dan zijn de gegevens van het bestemmingsadres nodig, het tijdstip van vertrek, bij reizen langer dan acht uur een journaal en een routenetuitdraai.

Om de geschatte reistijd te beoordelen, wil de dierenarts een routenetuitdraai van de geplande reis zien. In het geval van commerciële transporten worden ook een journaal bij reizen langer dan acht uur, de vergunning van de vervoerder voor korte (maximaal acht uur) dan wel lange commerciële transporten, een getuigschrift van vakbekwaamheid voor de bestuurder of verzorger bij transporten langer dan acht uur en het certificaat van goedkeuring voor het vervoermiddel bij reizen langer dan acht uur gecontroleerd.

Voor privévervoer van paarden waarbij geen verband bestaat met een economische bedrijvigheid (zoals concours of vakantie) zijn journaal, vergunning, getuigschrift van vakbekwaamheid en certificaat van goedkeuring dus niet verplicht. In geval van de verkoop van een paard zijn deze certificaten wel verplicht. Via het NVWA-regiokantoor zijn de certificaten aan te vragen.

5 Medicijnverklaring
Het is van belang dat het paspoort een medicijnverklaring bevat waarop aangegeven kan worden of het dier al dan niet voor de slacht voor humane consumptie is bestemd. Alle Nederlandse paspoorten bevatten vanaf 2004 zo’n medicijnverklaring. Paspoorten van voor die tijd moeten een medisch inlegvel hebben, anders is het paspoort incompleet en is export niet mogelijk.

6 Gezondheidscertificaat
Als alle controles zijn uitgevoerd en in orde zijn, krijgt het paard een gezondheidsverklaring bij niet commercieel vervoer van bij een erkende organisatie geregistreerde paarden binnen EU of een exportcertificaat, inclusief de gezondheidsverklaring, ingevuld in zowel de taal van het land van herkomst als in de taal van het land van bestemming. Meestal komt er ook een exemplaar in het Engels bij. Wanneer de gezondheidsverklaring binnen is, kan de reis beginnen.

Bron: Horses.nl/De Paardenkrant Extra