Vacature Voltigeforum

 

De KNHS is er voor u!

De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de nationale verenigingen om samen vorm te geven aan (nieuw) sportbeleid. Daarom heeft iedere paardensportdiscipline een eigen overlegorgaan, een Sportforum, met ruime bevoegdheden.

De KNHS Voltige vereniging is op zoek naar een kandidaat die:

• Een sportieve, enthousiasmerende uitstraling heeft, betrokken is bij de sport, de sport goed kent en weet wat er leeft binnen de nationale vereniging

• Als vertegenwoordiger van de discipline voltige en in Ermelo de tak van sport op de best mogelijke manier faciliteert, dit binnen het beleid waarbij onder meer paardenwelzijn, diergezondheid, veiligheid en faire sport voorop staan

• Een heldere visie heeft, kan verbinden, het totaalbelang van de sport laat prevaleren en samen met anderen zorgdraagt voor implementatie van nieuwe ontwikkelingen in de discipline voltige.

Als u dit aanspreekt en u over de juiste kennis en kwaliteit beschikt meldt u dan nu aan als:

Kandidaat voor het voltigeforum

Het forum vergadert circa viermaal per jaar. De tijdsbesteding is sterk afhankelijk van de wijze waarop de kandidaat in samenspraak met de nationale voltigevereniging de taken inricht. Reiskosten worden vergoed conform de KNHS-vrijwilligersregeling.

Ja, ik ben graag kandidaat voor het forum!

Stuur dan een e-mail naar de secretaris van het bestuur van de KNHS Voltige vereniging. Zet daarin waarom u denkt dat u de geschikte persoon voor deze functie bent. Een sollicitatiegesprek kan onderdeel van de selectieprocedure zijn
.
Wilt u meer weten over deze functie?

Neem contact op met de secretaris van het bestuur van de KNHS Voltige
vereniging via info@knhsvv.nl