Alexander bedankt

Alexander Oltmans heeft besloten om zich niet herkiesbaar te stellen na 6 jaar onze penningmeester te zijn geweest. Gisteren hebben we afscheid van hem genomen. Bij deze danken we Alexander voor de fijne samenwerking en wensen we hem alle goeds en succes toe. Wouter Verbiest is vanaf vandaag de nieuwe penningmeester en Moriah Dekker de nieuwe secretaris. 

Alexander bedankt
Alexander bedankt