Uitnodiging ALV en Trainingsdag – 7 april in Ermelo

Geachte leden,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Voorjaarsledenvergadering van de KNHS Voltigevereniging. De vergadering zal plaats vinden op zondag 7 april om 13.00 uur in het Nationaal Hippisch Centrum Ermelo, Beek 125 te Ermelo.

AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ALV najaar 2023 vaststellen
4. Jaarverslag 2023
5. Financieel verslag 2023
6. Bestuurszaken
7. Forumzaken
8. werkgroepen
9. Vaststellen datum ALV Najaar 2024
10. Rondvraag | Om zoveel mogelijk op de rondvraag te kunnen antwoorden willen we u vragen indien mogelijk deze voor 20 maart in te sturen naar info@knhsvv.nl
11. Sluiting

Tijdens deze vergadering nemen wij afscheid van Alexander Oltmans als bestuurslid. Wij zijn dringend op zoek naar een secretaris. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met Wouter Verbiest 06-13151850 of Lisette Peeters 06-25434774. Aanmelden kan via onderstaand mailadres.

Wij zien u en/of een afvaardiging van uw vereniging graag op zondag 7 april. Mocht u verhinderd zijn dan kunt u dit doorgeven aan ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de KNHS Voltigevereniging,
Wouter Verbiest
Secretariaat KNHS Voltigevereniging
e-mail: info@knhsvv.nl
 
Op dezelfde dag houden wij traditie getrouw onze trainingsdag.
Wij zijn druk bezig met de invulling hiervan, zodra deze bekend is zal dit gedeeld gaan worden.

Wat kunnen wij al verklappen?

De dag zal in twee delen zijn met er tussen onze ALV.
Ochtend 09.30 tot 12.00 uur
Middag 14.30 tot 17.00 uur

Er zal ook een mogelijk geboden worden om met paard deel te kunnen nemen aan de traningsdag.

Pilot toezichthouder voorterrein voltige

Vanaf 1 maart 2024 is er op alle voltigewedstrijden een toezichthouder op het voorterrein aanwezig. De toezichthouder let op welzijn van mens en dier, fair play, veiligheid en natuurlijk op de naleving van de regels bij bijvoorbeeld de optoming. KNHS breidt hiermee de inzet van toezichthouders uit met de discipline voltige.

Toezichthouders voltige zijn voltigejuryleden die de online webinar (wordt begin 2024 aangeboden) voor de functie van toezichthouder hebben gevolgd. Hierin komen onderwerpen als welzijn, reglementskennis en communicatie aan bod. Hiermee worden zij goed voorbereid om de taak van toezichthouder op zich kunnen nemen. Alle voltigejuryleden ontvangen begin 2024 een mail om de online webinar te volgen. Omdat de voltigesport een specialistische discipline is, worden in eerste instantie alleen juryleden voltige ingezet als toezichthouder bij deze discipline. 

Van de wedstrijdorganisaties wordt verwacht dat zij zelf de toezichthouders aanwijzen voor hun voltigewedstrijden. De toezichthouders ontvangen voor hun inzet een vrijwilligersvergoeding. 

Heb je nog vragen over de inzet van toezichthouders voltige en de invulling van deze rol, neem dan contact op via officialopleidingen@knhs.nl

 

 

Reglementswijzigingen per 1 maart ’24

Er worden per 1 maart 2024 een aantal reglementswijzigingen doorgevoerd, hieronder worden de belangrijkste wijzigingen kort toegelicht. 

  • Het gebruik van een driehoeksteugel is toegestaan. Bandages mogen niet langer gebruikt worden op het wedstrijdterrein.
  • Er hoeft niet langer een tweede kür getoond te worden bij de Pas-de-Deux ZZ en Junioren.
  • De tijdsduur van de kür bij het Team voltigeren klasse BB t/m Z is aangepast naar maximaal 3 minuten. De tijdsduur van de verplichte oefeningen Team voltigeren klasse L,M en Z gaat naar 1 minuut per deelnemer. Bij de klasse ZZ, Junioren en Young Vaulters zijn de tijdslimieten duidelijker omschreven.
  • In de klasse Z en ZZ word een winstpunt geregistreerd bij het behalen van het eindcijfer 6. Hiermee is dit nu gelijk aan alle overige klassen.

Lees hier alle wijzigingen per 1 maart 2024.