Najaarsvergadering ALV 25-11-2023

Najaarsvergadering 2023
Uitnodiging

Geachte leden, Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Najaar ledenvergadering van de KNHS Voltigevereniging. De vergadering zal plaats vinden op zaterdag 25 november om 18.45 uur bij De Oortveldruiters, Meeuwenbergweg 13 in Empe.


Voorafgaand aan de vergadering zullen wij, in de vorm van een voltigecafé, met elkaar gedachten uitwisselen.
Heb je hier ideeën over, laat het ons weten via info@knhsvv.nl 


Nicole Zelvelder zal iets komen vertellen over toezichthouder wedstrijden.
De inloop is vanaf 17.00 uur. Voor eten en drinken wordt gezorgd.
 
AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen voorjaar 2023
4. Jaarwerkplan 2024
5. Begroting 2024
6. Bestuurszaken

7. Forumzaken
8. Vaststellen wedstrijdkalender 20249. Vaststellen datum ALV Voorjaar 2024

10. Rondvraag | Om zoveel mogelijk op de rondvraag te kunnen antwoorden willen we u vragen indien mogelijk deze voor 23 november in te sturen naar info@knhsvv.nl
 
11. Sluiting
 
Wij zien u en/of een afvaardiging van uw vereniging graag op zaterdag 25 november aanstaande. Mocht u verhinderd zijn dan kunt u dit doorgeven aan ondergetekende.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens het bestuur van de KNHS Voltigevereniging,
Wouter Verbiest
Secretariaat KNHS Voltigevereniging
e-mail: info@knhsvv.nl