Aflassing Talentenplan JT seizoen ’20-’21

Helaas deze keer minder goed bericht van ons.

Door de aanhoudende problematiek rondom Covid-19 willen wij graag duidelijkheid verschaffen en hebben helaas besloten om het talentenplan ’20-’21 te cancelen.      

De talent trainingen worden allen op binnen accommodaties gegeven en helaas staan de maatregelen dat nog niet toe. Bovendien zien wij op korte termijn geen mogelijkheid om wél deze trainingen te kunnen verzorgen.

Zodra het weer mogelijk is, zullen we een nieuwe selectieprocedure opstarten en uitschrijven voor een nieuw traject.

De geselecteerde voltigeurs hebben allen persoonlijk een mail ontvangen.

Blijf vooral met veel plezier, passie en lol voltigeren.

We hopen, dat jullie allemaal gezond zijn en blijven!