Update meetmoment NVW

Vanwege de versoepelde coronamaatregelen hebben we het vraagprogramma voor het meetmoment zaterdag 3 juli in Ermelo aangepast! Voor de teams en PdD’s geldt geen leeftijdsbeperking meer, dus alle deelnemers voor de Hippiade-klassen zijn welkom. Zien we je dan?

Schrijf je snel in via MijnKNHS, want vol = vol.

PILOT ONLINE VOLTIGEPROEVEN BEOORDELEN

Paardrijden.nl is tijdens deze Corona periode een succes gebleken voor de dressuurruiters en ook menners maken goed gebruik van het platform. In navolging hiervan wordt gekeken of deze opzet ook gebruikt kan worden voor andere disciplines. Om te onderzoeken of er voldoende animo is voor online voltigeproeven, wordt gestart met een pilot voor de klasse L solo.

De pilot start op 1 juni 2021 en loopt tot en met 1 augustus 2021. Wanneer er voldoende belangstelling is voor online voltigeproeven zal gekeken worden of deze opzet toepasbaar is voor de andere voltige klassen. De in deze pilot behaalde punten tellen mee voor puntenregistratie. Hier zijn afzonderlijke bepalingen voor opgesteld. Deze bepalingen vind je hier

(bron: https://www.knhs.nl/nieuws/2021/pilot-online-voltigeproeven-beoordelen/)

Corona-update

Tijdens de persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge werd vrijdagavond 28 mei bekend gemaakt dat stap drie van het openingsplan vanaf 5 juni gezet kan worden. In stap drie zitten opnieuw versoepelingen voor de sport. De belangrijkste versoepeling voor de wedstrijdsport is dat er vanaf die datum wedstrijden georganiseerd mogen worden voor jeugd en jongeren t/m 17 jaar. Op dinsdag 22 juni vindt er een nieuwe persconferentie plaats over mogelijke verdere versoepelingen vanaf 30 juni.
Lees meer via https://www.knhs.nl/nieuws/2021/corona-update-paardensportactiviteiten-en-wedstrijden-tm-17-jaar-vanaf-5-juni/.

Organiseren meetmomenten

Vorige week lieten we je al weten dat de kampioenschapsreglementen en verdeelsleutel voor de Hippiade gepubliceerd zijn. Om de Hippiade te laten doorgaan, is het natuurlijk wel belangrijk dat er ook momenten zijn waarop je je kunt kwalificeren. Met de huidige corona-maatregelen kan dat door middel van meetmomenten.
 
Mocht je dus in de gelegenheid zijn om een meetmoment te organiseren, volg dan de volgende stappen:
1. Check de wedstrijdkalender via www.knhsvv.nl/wedstrijdkalender-2021
2. Kies een datum uit waar nog géén ander meetmoment georganiseerd is
3. Stuur een mailtje naar info@knhsvv.nl dat je die datum een meetmoment wilt organiseren en wij zorgen dat deze op de wedstrijdkalender komt.
 
De KNHS zal onze wedstrijdkalender volgen in het goedkeuren van vraagprogramma’s, dus let goed op deze volgorde!
 
Hopelijk tot snel!