EXTRA DUIDELIJKHEID VERSCHERPTE MAATREGELEN PAARDENSPORT

Naar aanleiding van de op 23 maart gegeven persconferentie van de Nederlandse overheid over de verscherpte maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, ontstond er in de sport veel onduidelijkheid hoe deze verscherping te interpreteren. Inmiddels heeft de overheid een verduidelijking gegeven op het verbod op evenementen tot 1 juni.

Het verbod op evenementen geldt voor evenementen die planbaar en vergunningsplichtig zijn. Voor alle andere evenementen, wedstrijden en samenkomsten blijft het verbod vooralsnog tot en met 6 april staan.

Afhankelijk van de impact van de reeds genomen en verscherpte maatregelen op het terugdringen van het coronavirus, kan het zijn dat de overheid de komende dagen besluit deze maatregel te verlengen. Wij volgen dit op de voet en zullen zodra hier meer over bekend wordt dit melden op onze website.

Klik hier voor een overzicht van alle geldende maatregelen in de paardensport.

Wij roepen iedereen in de paardensport op om alle geldende maatregelen strikt na te leven. 

VERSCHERPTE MAATREGELEN PAARDENSPORT

Alle wedstrijden, evenementen en bijeenkomsten niet toegestaan tot 1 juni.
Er mogen geen bijeenkomsten, evenementen en wedstrijden georganiseerd worden om de hoeveelheid bezoekers op paardensportaccommodaties te minimaliseren.

Deze maatregel betreft alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities.

De KNHS heeft alle kadertrainingen en -bijeenkomsten tot 1 juni geannuleerd.

Zie voor een overzicht van alle (aangescherpte) maatregelen die gelden in de paardensport tot 1 juni de site van de KNHS.

KNHS beperkt alle paardensport wedstrijdactiviteiten in Nederland

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft de KNHS gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. De KNHS vraagt alle wedstrijdorganisaties alle wedstrijden af te gelasten tot en met 31 maart. Dit advies betreft alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities. De KNHS Voltigevereniging volgt dit advies en geldt ook voor de Talentenplan-trainingen tot en met 31 maart.

Nieuwe protocollen 2020

In verband met de reglementswijzigingen in het Wedstrijdreglement- en Handboek Voltige zijn ook de protocollen gewijzigd. De nieuwe protocollen gaan in op 1 maart 2020, je vindt een samenvatting van de wijzigingen op de website van de KNHS link

Voor de wedstrijdorganisaties van de voltigewedstrijden zijn ook de huidige protocollen en uitslagverwerking-rekensheets aangepast naar aanleiding van de nieuwe reglement 2020, deze vindt je op onze website van KNHS VV >> Informatie >> Uitslagverwerking link