FINALE KNHS-VOLTIGE CUP 2017 OP IICH GRONINGEN

Op woensdag 3 januari 2018 wordt de finale van de KNHS-Voltige Cup 2017 verreden tijdens de showavond van de 56e editie van IICH Groningen in Zuidbroek. Oorspronkelijk zou de finale van de voltigecompetitie in september worden gehouden op Horse Event in Ermelo, maar dat kon op het laatste moment helaas niet doorgaan vanwege de slechte weersomstandigheden. De KNHS is heel blij dat de organisatie van IICH Groningen bereid is om de finale alsnog te huisvesten.

De volgende voltigeteams komen op 3 januari in actie in de finale van de KNHS-Voltige Cup 2017:

Klasse BB        –           Groenendaal team 4

Klasse B          –           De Ravenruiters team 1

Klasse L           –           Any Dale team 2

Klasse M          –           Top team 1

Klasse Z           –           De Heerevelden

Klasse ZZ         –           Groenendaal team 1

In de finale strijden de teams in een kür op muziek tegen elkaar om de KNHS-Voltige Cup. De KNHS-Voltige Cup is in 2015 in het leven geroepen en heeft als belangrijkste doel promotie en stimulering van het team- en verenigingssporten in de discipline voltige. De teams met de hoogste gemiddelde score binnen een klasse over de periode 1 januari tot 9 september hebben een startplaats ontvangen voor de finale.

Meer informatie over de KNHS Voltige Cup vind je hier. Het volledige programma van IICH Groningen in de Eurohal kun je vinden op; http://iichgroningen.nl/.

Foto: Arjen van der Spek

Tekst: KNHS

Agenda ALV 26 november

Geachte leden,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Najaarsledenvergadering van de KNHS Voltigevereniging. De vergadering zal plaats vinden op zondag 26 november 2017 op het Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo om 15.30 uur.

AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ALV voorjaar 2017 (klik op tekst voor de notulen)
4. Jaarwerkplan 2018
– Stemming uitslagverwerking
– Rondvraag wedstrijdorganisatie
– Vrijwilligers bij nationale evenementen
5. Bestuurszaken | Vrije bestuursplek
6. Forumzaken | Stemming forumleden: voor de positie jurylid stelt Heleen van Wingerden zich herkiesbaar en heeft Ronald Loffeld zich kanditaad gesteld. Voor de positie recreatie stelt Jatine Verwayen zich herkiesbaar.
6. Begroting 2018
7. Wedstrijdkalender 2018 | De kalender wordt vastgesteld tijdens de vergadering, maar wij vragen u uw voorkeursdata ter inventarisatie vast te melden via evenementen@knhsvv.nl
8. Vaststellen datum ALV Voorjaar 2018
9. Rondvraag | Om zoveel mogelijk op de rondvraag te kunnen antwoorden willen we u vragen indien mogelijk deze vooraf in te sturen naar info@knhsvv.nl
10. Sluiting

Wij zien u en/of een afvaardiging van uw vereniging graag op zondag 26 november aanstaande. Mocht u verhinderd zijn dan kunt u dit doorgeven aan ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de KNHS Voltigevereniging,
Cécile de Vroomen
Secretariaat KNHS Voltigevereniging
e-mail: info@knhsvv.nl

Nationale Juniorenselectie 2017/2018

Voltigeer je in wedstrijdverband en ben je benieuwd naar de Nationale Juniorenselectie? Lees dan dit bericht!

In 2014 is de KNHS begonnen met het selecteren en trainen van junioren voltigeurs. Tot nu toe is er ieder jaar een selectieweekend geweest waar voltigeurs zich voor konden opgeven. Verleden jaar konden voltigeurs zich selecteren als lid van het team of als solo voltigeur. De selectie gaat dit jaar wat anders:

In de eerste plaats wordt er dit jaar alleen geselecteerd voor het team en in de tweede plaats begint  het traject dit jaar met een informatiebijeenkomst in plaats van met een selectieweekend. De informatiebijeenkomst is op maandagavond 25 september. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt verteld hoe de selectie en trainingen er komend seizoen uit gaan zien. Hopelijk krijgt iedereen daardoor een goede indruk van het hele traject en kan iedereen op basis daarvan beslissen of ze deel willen nemen aan het selectietraject. De bijeenkomst is van 18.30 tot maximaal 20.30 uur in de oude foyer van het KNHS Centrum (De Beek 125 in Ermelo). Niet alleen voltigeurs, maar ook ouders/verzorgers, privétrainers en vertegenwoordigers van voltigeverenigingen zijn welkom.

Je kunt je tot woensdag 20 september aanmelden voor de informatiebijeenkomst door te mailen naar l.verhoeven@knhs.nl en daarbij aan te geven met hoeveel personen je komt. Ook moet je je KNHS lidmaatschapsnummer doorgeven.

Als je na de informatiebijeenkomst beslist dat je wilt meedoen aan het selectietraject, dan kun je er vast rekening mee houden dat je tussen 25 september en 9 oktober video’s moet aanleveren van je verplichte oefeningen in de klasse L of M in galop en van 5 vrije oefeningen. Op basis van de video’s worden voltigeurs geselecteerd voor een selectie- en trainingsdag op zaterdag 14 oktober in Ermelo.

Voor deelname aan het selectietraject gelden de volgende criteria:

  • Leeftijd: In 2018 ben je tussen de 6 en de 17 jaar
  • Niveau: Je voltigeert op M niveau
  • Paard & trainer: Je hebt een voltigepaard (zelf of via je trainer/vereniging) waar je zelf minimaal twee keer per week op kunt trainen en je hebt een trainer die met ons wil en kan samenwerken
  • Trainingen:
    • Je wilt en kunt meedoen aan de centrale trainingen ongeveer 2 keer per maand
    • Je wilt en kunt je thuis aan een voorgeschreven trainingsplan houden (minimaal 4 trainingen per week)
  • Wedstrijden: Je wilt en kunt een financiële bijdrage betalen voor bv. het deelnemen aan (internationale) wedstrijden
  • Mentaliteit: Je hebt een topsportmentaliteit en wilt en kunt je gedragen als een ambassadeur van de Nederlandse voltigesport

Op dinsdag 17 oktober horen deelnemers of ze geselecteerd zijn of niet. Iedereen die geselecteerd is, is welkom op de jaarlijkse talentenbijeenkomst op Congrescentrum Papendal. Dit jaar is de bijeenkomst op maandagmiddag 23 oktober. Het is een gezamenlijke aftrap voor het komende trainingsseizoen voor alle disciplines. Het thema van dit jaar is: ‘Haal het beste uit jezelf. De bijeenkomst  begint rond 15.00 uur en is rond 19.00 uur afgelopen. Iedereen die geselecteerd is mag twee personen meenemen naar de bijeenkomst: bijvoorbeeld ouders/verzorgers of één ouder/verzorger en een privétrainer.

Ben je geinteresseerd in de Nationale Juniorenselectie, meld je dan gauw aan voor de 25e!

Finalisten KNHS-Voltige Cup 2017

De finalisten voor de KNHS-Voltige Cup 2017 zijn:

Klasse BB: Groenendaal 4
Klasse B: Ravenruiters team 1 (i.p.v. de eerder gecommuniceerde Hipp-Oss 2)
Klasse L: Any Dale team 2 (i.p.v. de eerder gecommuniceerde Ravenruiters team 1)
Klasse M: Top1
Klasse Z: de Heerevelden
Klasse ZZ: Groenendaal 1

In de finale strijden alle teams in handicap tegen elkaar om de KNHS-Voltige Cup 2017. Tijdens de finale toont elk team een kür op muziek.

Denk om het aanvragen van startlicentie

Denk om het aanvragen van een startlicentie, of het verlengen van he startlicentie voor de klasse B-ZZ en Junioren! De controle vanuit de KNHS is achteraf. Indien er gestart wordt zonder startlicentie dan is de start helaas ongeldig en worden eventuele behaalde punten niet getelt!

Zorg dus voornamelijk bij de teams dat ALLE leden in bezit zijn van een startlicentie!

Vind hier meer informatie over de licentie: https://www.knhs.nl/wedstrijden/regels-en-documenten/startpassen-en-licenties/startlicentie-voltige/