VERSCHERPTE MAATREGELEN PAARDENSPORT

Alle wedstrijden, evenementen en bijeenkomsten niet toegestaan tot 1 juni.
Er mogen geen bijeenkomsten, evenementen en wedstrijden georganiseerd worden om de hoeveelheid bezoekers op paardensportaccommodaties te minimaliseren.

Deze maatregel betreft alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities.

De KNHS heeft alle kadertrainingen en -bijeenkomsten tot 1 juni geannuleerd.

Zie voor een overzicht van alle (aangescherpte) maatregelen die gelden in de paardensport tot 1 juni de site van de KNHS.

KNHS beperkt alle paardensport wedstrijdactiviteiten in Nederland

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft de KNHS gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. De KNHS vraagt alle wedstrijdorganisaties alle wedstrijden af te gelasten tot en met 31 maart. Dit advies betreft alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities. De KNHS Voltigevereniging volgt dit advies en geldt ook voor de Talentenplan-trainingen tot en met 31 maart.

Nieuwe protocollen 2020

In verband met de reglementswijzigingen in het Wedstrijdreglement- en Handboek Voltige zijn ook de protocollen gewijzigd. De nieuwe protocollen gaan in op 1 maart 2020, je vindt een samenvatting van de wijzigingen op de website van de KNHS link

Voor de wedstrijdorganisaties van de voltigewedstrijden zijn ook de huidige protocollen en uitslagverwerking-rekensheets aangepast naar aanleiding van de nieuwe reglement 2020, deze vindt je op onze website van KNHS VV >> Informatie >> Uitslagverwerking link

Talentenplan

Talentenplan 2019-2020 Jonge talenten

Aanmelding mag gemaild worden naar: Talentenplan@knhsvv.nl

Talentenplan 2019-2020 Senioren

Vind hier de uitnodiging voor het talentenplan senioren.

De trainingen vinden plaats op

1.     4-5 jan

2.     4-5 april

3.     18-19 april

Uitnodiging talentenplan Senioren

Talentenplan voorjaar 2019

Aanmeldformulier: Aanmeldformulier Jonge talenten

Scoutingdag

Opgeven voor de scoutingdag kan tot 17 januari, en deze dag is zonder paard!

De scoutingdag zal plaatsvinden op Manege de Burght in Barneveld.
Tijd: 13.00-15.00

Deze dag is zónder paard. Er worden testen afgenomen, en er wordt gevoltigeerd op de ton/grond. De commissie zal na deze dag een selectie maken van voltigeurs die door kunnen voor het vervolgtraject. Eind januari zullen de deelnemers uitgebreide informatie krijgen over de scoutingdag.

Vervolg traject

Het vervolg traject bestaat uit 4 centrale trainingen, die worden gegeven door Manon Swanenburg en Sandra Jansen. De data worden z.s.m. gepubliceerd maar zullen zoveel mogelijk in weekenden vallen waarin er geen wedstrijden plaatsvinden. Deze trainingen zijn wederom zonder paard, er wordt op de ton en op de grond aandacht besteed aan voltigetechniek. Er wordt een programma opgesteld wat de voltigeur thuis dient te trainen bij zijn/haar eigen trainer. Er zal in een groep getraind worden, waarin elke voltigeur individuele aandacht krijgt. De trainingen zijn 4 uren per dag. In totaal wordt er dus 16 uren training geboden.

De trainer is welkom bij de trainingen om te luisteren en te kijken.

Wij verwachten van de voltigeurs een pro-actieve houding, de rol van de thuis trainer en de ouders is hierin erg belangrijk als het gaat om de jongere voltigeurs. Wij zoeken voltigeurs met intrinsieke motivatie om zichzelf te verbeteren, het talentenplan biedt hiervoor handvatten.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de Talentenplan commissie via talentenplan@knhsvv.nl of via 06 – 52 44 03 03 ( Nienke de Wolff, voorzitter )