Nationaal Voltigeweekend 2020 geannuleerd

Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen hebben we helaas moeten besluiten het Nationaal Voltigeweekend 2020 te annuleren. Het Nationaal Voltigeweekend moet een wedstrijd zijn die zoveel mogelijk toegankelijk is voor héél voltigerend Nederland en dat kunnen we met de huidige omstandigheden simpelweg niet voor elkaar krijgen.
 
Hopelijk zien we je wel bij de Algemene Ledenvergadering 29 oktober, waarvoor je een uitnodiging gehad hebt via de mail (mits je ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief).
 
Tot volgend jaar!

Nieuwe richtlijnen omtrent Corona

We merken dat er veel vragen zijn omtrent de aankondiging dat de maatregelen voor sporten met kinderen versoepeld gaan worden. Vandaar dit nieuwsbericht, waarmee we jullie wat extra achtergrondinformatie willen geven.

Een deel van de informatie heb je misschien al ontvangen vanuit de KNHS. We herhalen deze informatie graag om je een zo goed mogelijk relevant totaaloverzicht te geven.

Komen er disicplinespecifieke richtlijnen?
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: nee, die komen er niet. Er zijn een aantal richtlijnen gepubliceerd – hieronder vind je daarover meer informatie – en die zijn niet op alle sporten even eenvoudig toepasbaar. We realiseren ons dat de richtlijnen volgen tijdens een voltigeles zoals we gewend waren, behoorlijk lastig (of zelfs onmogelijk) is.

We hebben overleg gehad met de KNHS of er voltige-specifieke richtlijnen gepubliceerd zouden moeten of kunnen worden. Helaas hebben we moeten concluderen dat dit niet haalbaar is, omdat het RIVM een algemeen protocol opstelt en we hier geen sportspecifieke aanpassingen in kunnen laten opnemen. De KNHS kan daarnaast advies geven, maar is niet verantwoordelijk voor de handhaving.
De handhaving ligt bij gemeentes en regio’s en daar zullen ongetwijfeld regionale verschillen in optreden. Neem daarom de protocollen letterlijk en ga eventueel met de plaatselijke handhaving in gesprek in hoeverre je kunt afwijken van het protocol. Om een voorbeeld te geven, verwachten we dat er regionale verschillen zullen zijn of het toegestaan is in een manege te sporten. En wanneer iets als buitenlucht telt.

We hebben op sociale media al verschillende discussies voorbij zien komen over de vorm waarin voltigelessen weer opgestart kunnen gaan worden. Dat zijn super goede initiatieven en we juichen het dan ook zeker toe om je creatieve oplossingen met elkaar te delen. We willen jullie wel vragen om heel voorzichtig te zijn met het klakkeloos overnemen van ideeën van anderen. Probeer niet de grenzen van de richtlijnen op te zoeken, maar zorg dat ieders welzijn en veiligheid voorop blijven staan. We begrijpen dat iedereen heel graag weer aan de gang wil, maar realiseer je dat we de goede lijn die ingezet is ook weer heel eenvoudig teniet kunnen doen.

Mocht je als sportaanbieder vragen hebben over hoe je deze situatie het best kunt aanvliegen, kun je contact opnemen met de KNHS. Zij kunnen je voorzien van informatie en zijn er om met jullie deze moeilijke tijd zo goed mogelijk door te komen.

Tenslotte hopen we jullie snel weer in goede gezondheid en levenden lijve te zien. Wij hebben ook niet alle wijsheid in pacht en helaas hebben we ook geen glazen bol, maar we hopen dat iedereen verstandig met de situatie omgaat. Uiteindelijk willen we allemaal zo snel mogelijk terug naar een enigszins normale situatie en daar hebben we elkaar voor nodig.

Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd (NOC-NSF)
Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Met dit protocol willen NOC*NSF, de sportbonden en de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.
Download hier het protocol

Protocolsjabloon voor uw paardensportaccommodatie (KNHS)
Het kan zijn dat uw gemeente om een aanvullend protocol specifiek voor uw paardensportaccommodatie vraagt om per 29 april verantwoord paardensportactiviteiten voor jeugd t/m 18 jaar aan te bieden. De KNHS en FNRS ondersteunen KNHS-verenigingen en FNRS-ondernemers met een sjabloon waarmee u uw eigen verenigings- of bedrijfsspecifieke protocol kunt opstellen. Bespreek wat de mogelijkheden zijn op uw paardensportaccommodatie binnen de huidige maatregelen zodat u zich goed kunt voorbereiden.

Er kunnen verschillen tussen gemeenten ontstaan. Kijk niet naar hoe buren of andere paardensportaccommodaties de regelgeving interpreteren, maar maak keuzes op basis van de wettelijke voorschriften.

Het protocol bestaat uit verschillende gearceerde delen. In de geel gearceerde tekst kunt u de gegevens invullen voor uw accommodatie. De groen gearceerde tekst is een korte uitleg over het betreffende onderwerp, deze groene tekst kunt u weghalen in uw definitieve protocol.
Download hier het sjabloon

EXTRA DUIDELIJKHEID VERSCHERPTE MAATREGELEN PAARDENSPORT

Naar aanleiding van de op 23 maart gegeven persconferentie van de Nederlandse overheid over de verscherpte maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, ontstond er in de sport veel onduidelijkheid hoe deze verscherping te interpreteren. Inmiddels heeft de overheid een verduidelijking gegeven op het verbod op evenementen tot 1 juni.

Het verbod op evenementen geldt voor evenementen die planbaar en vergunningsplichtig zijn. Voor alle andere evenementen, wedstrijden en samenkomsten blijft het verbod vooralsnog tot en met 6 april staan.

Afhankelijk van de impact van de reeds genomen en verscherpte maatregelen op het terugdringen van het coronavirus, kan het zijn dat de overheid de komende dagen besluit deze maatregel te verlengen. Wij volgen dit op de voet en zullen zodra hier meer over bekend wordt dit melden op onze website.

Klik hier voor een overzicht van alle geldende maatregelen in de paardensport.

Wij roepen iedereen in de paardensport op om alle geldende maatregelen strikt na te leven. 

VERSCHERPTE MAATREGELEN PAARDENSPORT

Alle wedstrijden, evenementen en bijeenkomsten niet toegestaan tot 1 juni.
Er mogen geen bijeenkomsten, evenementen en wedstrijden georganiseerd worden om de hoeveelheid bezoekers op paardensportaccommodaties te minimaliseren.

Deze maatregel betreft alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities.

De KNHS heeft alle kadertrainingen en -bijeenkomsten tot 1 juni geannuleerd.

Zie voor een overzicht van alle (aangescherpte) maatregelen die gelden in de paardensport tot 1 juni de site van de KNHS.