REGLEMENTSWIJZIGINGEN VANAF 1 MAART

Reglementswijzigingen Voltige vanaf 1 maart

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het wedstrijdreglement voor de discipline voltige. Het wedstrijdreglement voltige en het handboek voltige moeten altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het wedstrijdreglement voltige afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het wedstrijdreglement voltige voor.

  • De verliespunten- en degradatieregelingen zijn komen te vervallen.
  • De technische test kan als aparte rubriek uitgeschreven worden. Deze rubriek is toegankelijk voor solisten klasse Junioren en de klasse Z.
  • Het aantal juryleden voor de klasse Z en ZZ is aangepast van minimaal 2 naar minimaal 3 juryleden.
  • Een aantal beoordelingsprotocollen zijn gewijzigd en een Technische test is toegevoegd.
  • Toegevoegd aan het reglement is dat wanneer en paard valt deze uitgesloten is van verder deelname.

Het Handboek voltige is volledig herzien. Klik hier voor de wijzigingen in het handboek voltige