Uitnodiging ALV en Trainingsdag – 7 april in Ermelo

Geachte leden,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Voorjaarsledenvergadering van de KNHS Voltigevereniging. De vergadering zal plaats vinden op zondag 7 april om 13.00 uur in het Nationaal Hippisch Centrum Ermelo, Beek 125 te Ermelo.

AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ALV najaar 2023 vaststellen
4. Jaarverslag 2023
5. Financieel verslag 2023
6. Bestuurszaken
7. Forumzaken
8. werkgroepen
9. Vaststellen datum ALV Najaar 2024
10. Rondvraag | Om zoveel mogelijk op de rondvraag te kunnen antwoorden willen we u vragen indien mogelijk deze voor 20 maart in te sturen naar info@knhsvv.nl
11. Sluiting

Tijdens deze vergadering nemen wij afscheid van Alexander Oltmans als bestuurslid. Wij zijn dringend op zoek naar een secretaris. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met Wouter Verbiest 06-13151850 of Lisette Peeters 06-25434774. Aanmelden kan via onderstaand mailadres.

Wij zien u en/of een afvaardiging van uw vereniging graag op zondag 7 april. Mocht u verhinderd zijn dan kunt u dit doorgeven aan ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de KNHS Voltigevereniging,
Wouter Verbiest
Secretariaat KNHS Voltigevereniging
e-mail: info@knhsvv.nl
 
Op dezelfde dag houden wij traditie getrouw onze trainingsdag.
Wij zijn druk bezig met de invulling hiervan, zodra deze bekend is zal dit gedeeld gaan worden.

Wat kunnen wij al verklappen?

De dag zal in twee delen zijn met er tussen onze ALV.
Ochtend 09.30 tot 12.00 uur
Middag 14.30 tot 17.00 uur

Er zal ook een mogelijk geboden worden om met paard deel te kunnen nemen aan de traningsdag.